award.jpg
DT Jeff Towns.jpg
water-lloyd jones.jpg
Golygu
Gyda phrofiad eang fel awdur, gohebydd a golygydd ym myd papurau newydd a llyfrau, gallaf gynnig nifer o wasanaethau golygyddol yn Gymraeg a Saesneg — gan gynnwys dylunio tudalennau a chyhoeddiadau hyd at olygu testun a chysodi. Cysylltwch os am drafod eich prosiect arbennig.
cwmtwp.jpg
Dylunio golygyddol
Rwyf yn gyn enillydd teitl Dylunydd Golygyddol y Flwyddyn yng ngwobrau’r wasg Gymreig BT gyda phrofiad ym mhob rhan o’r maes cyhoeddi.
Esiamplau o waith:
Ysbryd Cymuned papur newydd dwyieithog Cyngor Nedd Port Talbot.
Gower Bird Hospital cylchgrawn blynyddol
Cwmtwp: Gossip from the Valleys Gwasg Y Lolfa
Haven from Hitler.jpg
YC - Castell-nedd - we.pdf
Golygu ffuglen
Rwyf wedi gweithio’n helaeth fel golygydd creadigol ar nifer o nofelau a llyfrau ffeithiol gan wasg Y Lolfa, gan gynnwys cyfrolau gan ddau enillydd Llyfr y Flwyddyn, Lloyd Jones a Heini Gruffudd.
Water Lloyd Jones    A Haven from Hitler Heini Gruffudd
Dylan Thomas: The Pubs Jeff Towns    The Poet and the Private Eye Rob Gittins
tivy-side.jpg
Bird Hospital-14.pdf
Cyfieithu
Oherwydd fy nghefndir newyddiadurol gallaf gynnig gwasanaethau cyfieithu sydd yn ateb anghenion cleientiaid yn fwy effeithiol na’r unedau cyfieithu mawr — er enghraifft mewn meysydd lle mae’n bwysig cyfathrebu gyda phobl mewn iaith bob dydd. Mae fy nghefndir dylunio a thechnegol hefyd yn meddwl nid wyf yn cyfyngu gwaith i feddalwedd Microsoft Word, hynny yw gallaf gynnig gwasanaeth cyfieithu lle mae’r testun mewn rhaglen ddylunio yn barod.