Everyone’s got a book in them ...
cover.jpg
They say there’s a book in everyone and the digital revolution has made it possible for everyone to get it published too!
Whether your book is a novel, a personal memoir, an account of a special period of your life or just something you want to pass on to your family, it needn’t be too expensive to publish it as an ebook.
There are even relatively low-cost print-on-demand options for producing a quality paper version.
As a writer and editor with an extensive background in publishing, I can offer the back-up expertise to help you publish your story.
Join the publishing revolution.
so get it published!
Mae stori gyda phawb ...
Mae stori gyda phawb maen nhw’n ddweud — ac yn awr mae modd i bawb ei chyhoeddi hefyd!
Nofel, atgofion personol, hanes am gyfnod arbennig yn eich bywyd neu’n syml iawn rhywbeth i’w basio ymlaen at eich teulu ... does dim rhaid talu ffortiwn i’w gweld
fel e-lyfr. Mae hefyd ffyrdd gweddol affordadwy yn
bod y dyddiau yma i gynhyrchu llyfr ar bapur yn ôl y galw.
Fel awdur a golygydd gyda chefndir eang ym myd cyhoeddi, gallaf gynnig y gefnogaeth i’ch helpu gyhoeddi’ch stori.
Ymunwch â’r chwyldro cyhoeddi.
felly cyhoeddwch hi!
Talk to me about it   Siaradwch gyda fi amdani
publish@eifionjenkins.co.uk
Darkness-smashcover.jpg
OtherStories.jpg
cover-final.jpg
finalcover.jpg