eifionjenkins.jpg
lizard.tif.TIF
creative
editorial
golygyddol creadigol
Yn ogystal â bod yn awdur, mae gan Eifion brofiad eang dros mwy na 35 o flynyddoedd o weithio yn y diwydiant papurau newydd a chyhoeddi llyfrau.
Fel canlyniad fe all gynnig ystod o wasanaethau golygyddol yn amrywio o sgrifennu gwreiddiol a golygu hyd at ddylunio a pharatoi a chyhoeddi e-lyfrau.
Mae’r wefan hon yn cynnig esiamplau o nifer o brosiectau mae wedi eu cyflawni gan ddarparu storiau neu gyhoeddiadau cyfan ar gyfer papurau newydd dyddiol, cyhoeddwyr llyfrau, elusennau a chyrff cyhoeddus.
award.jpg
eifion@eifionjenkins.co.uk
pile.gif
ebooks.png
gwasanaethau.png
ebooks.png
fiction.png
design.png
As well as being an established author in his own right, Eifion Jenkins has a wide-ranging background in newspaper and book publishing gathered over more than 35 years.
This enables him to offer a variety of editorial services from origination to editing and design to ebook preparation and publishing.
This website offers examples of various projects he has worked on – producing stories and complete publications for daily newspapers, book publishers, charities and public bodies.
To find out more about how your precise needs can be catered for, please don’t hesitate to get in touch.